Om oss!

Våra tjänster

Revision av räkenskaperna Årsredovisning

Fåmansföretagsfrågor

Berätta om nyheter

inom redovisning och

skatter!

Finansieringsfrågor

och kontakter med

banker

Resultat-/likviditetsbudget

Hur nå nya kunder?

Nätverk, nyförsäljning

Betala rätt/optimera

din skatt

Nyckeltal

Lönsamhetsanalys

BLI-Bara Lysande Idéer AB

Besöksadress: Norra Vallgatan 68, 211 22 Malmö

Postadress: Sigvard Grubbes g 10, 233 63 Bara

0721-55 88 51 info@bli4u.se www.BLI4u.se Medlem i FAR

BLI - Din revisor och företagsrådgivare

Gör det du tycker är roligt, då blir det ofta bäst. BLI av med eventuellt dåligt samvete över papper och siffror, lämna det till BLI ! Vi är proffs på det ekonomiska. En annan av våra styrkor är kommunikation, vi berättar så du förstår.

 

Använd oss som ett uppskattat "bollplank"! Som företagare behöver du ofta någon att utveckla idéer med, ställa frågor till och få idéer om hur du kan hitta ännu bättre lösningar. BLI utvecklar och ger förslag till förbättringar på din verksamhet.

 

BLI säkerställer kvalitén på ditt bolags bokföring, årsredovisning och deklaration. BLI ser även till ditt företags omvärld och kan hjälpa dig att vidga ditt nätverk.

Erbjudande

Ta tempen på ditt företag och få förslag på hur din verksamhet kan bli mer lönsam. Finns det några sätt att minska din skatt? Hur kan du få bättre koll på läget och sova lugnare om natten?

Ring oss så berättar vi mer!

Resultat av BLIs verksamhet

* 132 tkr minskad inkomsskatt

 

* 248 tkr åter i ingående moms, positiv effekt

på likviditeten

 

* undanröjande av skattetillägg med 178 tkr

samt hittat dubbelbetald leverantörsfaktura

80 tkr!

 

* 450 tkr i intäkter, positiv effekt på

likviditeten!

 

Kontakta BLI för kontaktuppgifter till

respektive kund.

Copyright © 2012 BLI- Bara Lysande Idéer AB All Rights Reserved Maila oss på: info@BLI4u.se Ring så berättar vi mer: 0721-55 88 51

 

Medlem i FAR