Om oss!

BLI - Din revisor och företagsrådgivare 

Gör det du tycker är roligt, då blir det ofta bäst. BLI av med eventuellt dåligt samvete över papper och siffror, lämna det till BLI ! Vi är proffs på det ekonomiska. En annan av våra styrkor är kommunikation, vi berättar så du förstår.


Använd oss som ett uppskattat "bollplank"! Som företagare behöver du ofta någon att utveckla idéer med, ställa frågor till och få idéer om hur du kan hitta ännu bättre lösningar. BLI   utvecklar och ger förslag till förbättringar på din verksamhet.


BLI säkerställer kvalitén på ditt bolags bokföring, årsredovisning och deklaration. BLI ser även till ditt företags omvärld och kan hjälpa dig att vidga ditt nätverk.

Erbjudande

Ta tempen på ditt företag och få förslag på hur din verksamhet kan bli mer lönsam. Finns det några sätt att minska din skatt? Hur kan du få bättre koll på läget och sova lugnare om natten?

Ring oss så berättar vi mer!

Resultat av  BLIs verksamhet

*  132 tkr minskad inkomsskatt   


*  248 tkr åter i ingående moms, positiv effekt 

    på  likviditeten


*  undanröjande av skattetillägg med 178 tkr 

    samt hittat dubbelbetald leverantörsfaktura 

    80 tkr!


*  450 tkr i intäkter, positiv effekt på 

    likviditeten!


   Kontakta BLI för kontaktuppgifter till

   respektive kund.

Våra tjänster

Revision av räkenskaperna   Årsredovisning

Fåmansföretagsfrågor

Berätta om nyheter 

inom redovisning och

   skatter!

Finansieringsfrågor 

och kontakter med 

   banker

Resultat-/likviditetsbudget

Hur nå nya kunder?

Nätverk, nyförsäljning

Betala rätt/optimera 

din skatt

Nyckeltal

Lönsamhetsanalys